Theses 

Partnerské vztahy v evoluční perspektivě – Bc. Lenka Dvořáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Lenka Dvořáková

Diplomová práce

Partnerské vztahy v evoluční perspektivě

Partnerships in evolutionary perspective

Anotace: Diplomová práce pojednává o partnerských vztazích v evoluční perspektivě. Zabývá se soužitím mezi lidmi z pohledu Ericha Fromma, jako protiklad Frommových úvah je předloženo myšlení sociálních biologů. V první části je nastíněna evoluce člověka, jeho chování, které je mu vrozeno a kterým se příliš neliší od zvířat. Hlavní částí diplomové práce je zamyšlení nad vztahy založenými na lásce nebo na pudovém jednání člověka. V závěrečné části je zmíněna morálka člověka, vliv společnosti a výchovy, destruktivita člověka, což jsou pojmy, jež mají na partnerství taktéž velký vliv.

Abstract: The thesis deals with the relationships with their partners in an evolutionary perspective. It deals with the coexistence between people from the perspective of Erich Fromm, in contrast, Fromm's reasoning is presented to the social thinking of biologists. The first section outlines the evolution of man, his behavior, which he inherited and which are not much different from animals. The main part of this thesis is a reflection of relations based on love or the instinctive human behavior. Finally, there is mention of a moral man, and the influence of education, human destructiveness, which are concepts that have the partnership also influential.

Klíčová slova: Přirozenost, pud, dědičnost, individuální vývoj, pohlavní výběr, láska, odpovědnost, péče, partnerství, sexualita, monogamie, polygamie, morálka, svoboda, destruktivita.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:52, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz