Mgr. Kateřina Nerudová

Bakalářská práce

Léčebný význam pohybových cvičení při lymfedém končetin

Anotace:
ANOTACE NERUDOVÁ, K. Léčebný význam pohybových cvičení při lymfedému končetin, Bakalářská práce. Brno: Masarykova universita, Fakulta sportovních studií, 2006, 39s. Tato bakalářská práce pojednává o problematickém onemocnění lymfedému. Tato práce popisuje problematiku pohybových a dechových cvičení, která jsou neoddělitelnou součástí komplexní terapie lymfedému.
Abstract:
This work treat of problematic disease lymph edema. This work describes questions kinetic and breathing exercises, which are inseparable component complex therapy lymph edema.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2006
  • Vedoucí: PaedDr. Vladimír Hansgut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií