Bc. Barbora Langová

Diplomová práce

Vliv změny hodnoty a osy astigmatismu na zrakový výkon při různých pohledových vzdálenostech

The effect of change in value and the axis of astigmatism on visual performance at the different visual distances
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním současných možností korekce refrakčních vad pomocí brýlových čoček. Při pohledu pacienta přes brýlovou čočku nacházíme ideální zobrazení pouze v jejím optickém středu. Při stranových pohledech již začnou působit vady optického zobrazování, které degradují uživateli brýlí sítnicový obraz a redukují zorné pole. Hlavní účel stále nově se vyvíjejících …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the description and comparison of current possibilities of correction of refractive errors by using spectacle lenses. When the patient looks through the spectacle lenses, we find an ideal optical performance just in the optical center of lenses. Optical aberrations that are degrading the retinal image and reduce the field of view are caused by peripheral views. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Práce na příbuzné téma