Theses 

Reprezentace zvířat z hlediska kritické analýzy diskurzu – Bc. Petr BENEŠ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia

Bc. Petr BENEŠ

Diplomová práce

Reprezentace zvířat z hlediska kritické analýzy diskurzu

Animals Representation in Terms Critical Discourse Analysis

Anotace: Tato přehledová stať se zabývá reprezentací zvířat z hlediska kritické analýzy diskurzu. Zvířata jsou součástí našeho jazyka a způsoby kterými o zvířatech mluvíme se odrážejí v tom, jak se zvířaty zacházíme. Práce pomocí kritické perspektivy problematizuje dominantní postavení člověka vůči ostatním živočišným druhům. Přehledová stať se zaměřuje na empirické studie týkající se reprezentace zvířat, které byly provedeny formou kritické analýzy diskurzu.

Abstract: This overview study deals with the representation of animals in terms of Critical Discourse Analysis. Animals are part of our language and the ways we talk about them are reflected in how we treat them. Thesis with a critical perspective questions the dominant position of human over non-human animals. The overview study focuses on empirical analysis of animal representation that have been conducted in the method of Critical Discourse Analysis.

Klíčová slova: Critical Animal Studies, Kritická analýza diskurzu, Zvířata, Diskurz, Reprezentace, Reprezentace zvířat, Práva zvířat

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Chvojková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=225639 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BENEŠ, Petr. Reprezentace zvířat z hlediska kritické analýzy diskurzu. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 04:24, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz