Mgr. Veronika Bröcknerová

Bakalářská práce

Kritická analýza mediálního diskurzu

Critical Analysis of Media Discourse
Anotace:
Mediální aktivismus a česká tištěná média: Diskurzivní analýza průniku skupiny Ztohoven do vysílání České televize. Tématem této bakalářské práce je zkoumání postoje třech vybraných deníků (MF Dnes, Lidové noviny, Právo) k fenoménu mediálního aktivismu. Cílem je odhalení diskurzivních strategií, které jednotlivé deníky ve svých článcích využily při referování konkrétního případu mediálního aktivismu …více
Abstract:
Media activism and Czech print media: A Discourse Analysis of the Ztohoven Group Entry into the Ceska televize Broadcasting. This thesis focuses on the three chosen daily papers (MF Dnes. Lidové noviny, Právo) and their attitude to the phenomena of media activism. The aim is to reveal discourse strategies used by individual newspapers reffering to specific case of media activism in Czech petting, that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jan Miessler
  • Oponent: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií