Bc. Petra BOZDĚCHOVÁ

Diplomová práce

Čína a Indie v Africe: srovnání strategie zahraničních investic dvou světových velmocí na africkém kontinentu

China and India in Africa: Comparing the foreign investment strategy of two world powers in the African continent
Anotace:
Tématem této diplomové práce je srovnání strategie zahraničních investic Číny a Indie na africkém kontinentu. V úvodní části je představená Čína, Indie a vybrané africké státy. Následuje hlavní část této práce. Zde jsou uvedeny problémy Afriky nebo historie čínsko-afrického a indo-afrického obchodu. Práce se snaží nastínit asijsko-africkou spolupráci prostřednictvím přímých zahraničních investic, či …více
Abstract:
The topic of this thesis is a comparison of the foreign investment strategy of China and India on the African continent. The introductory part introduces China, India and selected African states. The following is the main part of this thesis. There are the problems of Africa or the history of China-African and India-African trade. The thesis seeks to outline Asian-African cooperation through foreign …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jiří Preis, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOZDĚCHOVÁ, Petra. Čína a Indie v Africe: srovnání strategie zahraničních investic dvou světových velmocí na africkém kontinentu. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/