Bc. Martina Slabinová

Diplomová práce

Přímé zahraniční investice a jejich vliv na podnikatelské prostředí v okresech Libereckého kraje

Foreign Direct Investment and Their Influence on Business Environment in the Districts of the Liberec Region
Anotace:
Diplomová práce s názvem Přímé zahraniční investice a jejich vliv na podnikatelské prostředí v okresech Libereckého kraje je zaměřena na analýzu přímých zahraničních investic v Libereckém kraji. První část pojednává o podnikatelském prostředí a jednotlivých aspektech přeshraničního investování. Hlavní část práce spočívá ve zhodnocení stavu přímých zahraničních investic a firem se zahraniční kapitálovou …více
Abstract:
The diploma thesis entitled Foreign Direct Investment and Their Influence on Business Environment in the Districts of the Liberec Region is focused on the analysis of the foreign direct investments in Liberec region. The first part deals with the business environment and the various aspects of cross-border investment. The main part of the thesis consists in the evaluation of the state of the foreign …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014
Zveřejnit od: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slabinová, Martina. Přímé zahraniční investice a jejich vliv na podnikatelské prostředí v okresech Libereckého kraje. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika