Theses 

Přímé zahraniční investice a jejich vliv na podnikatelské prostředí v okresech Libereckého kraje – Bc. Martina Slabinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martina Slabinová

Diplomová práce

Přímé zahraniční investice a jejich vliv na podnikatelské prostředí v okresech Libereckého kraje

Foreign Direct Investment and Their Influence on Business Environment in the Districts of the Liberec Region

Anotace: Diplomová práce s názvem Přímé zahraniční investice a jejich vliv na podnikatelské prostředí v okresech Libereckého kraje je zaměřena na analýzu přímých zahraničních investic v Libereckém kraji. První část pojednává o podnikatelském prostředí a jednotlivých aspektech přeshraničního investování. Hlavní část práce spočívá ve zhodnocení stavu přímých zahraničních investic a firem se zahraniční kapitálovou účastí v kraji. Nedílnou součástí je analýza závislosti přímých zahraničních investic a vybraných makroekonomických ukazatelů. Diplomová práce je zakončena představením společnosti KAMAX s.r.o., která je sledována z hlediska mezinárodního managementu a vztahů v nadnárodních korporacích, čemuž se věnovala teoretická část práce. Z diplomové práce vyplývá, že mezi přímými zahraničními investicemi v jednotlivých okresech Libereckého kraje existují rozdíly jak z hlediska jejich výše, tak z hlediska jejich struktury.

Abstract: The diploma thesis entitled Foreign Direct Investment and Their Influence on Business Environment in the Districts of the Liberec Region is focused on the analysis of the foreign direct investments in Liberec region. The first part deals with the business environment and the various aspects of cross-border investment. The main part of the thesis consists in the evaluation of the state of the foreign direct investments and companies with foreign capital participation in the region. An integral part of the thesis is the analysis of the dependence between foreign direct investment and selected macroeconomic indicators. The thesis is concluded with the introduction of the company KAMAX s.r.o. that is monitored in terms of international management and relations in multinational corporations that are described in theoretical part. The thesis shows that there are differences among the foreign direct investments in individual districts of Liberec region in terms of both the amount and their structure.

Klíčová slova: Investiční pobídky, mateřská společnost, pobočka, podnikatelské prostředí, přímá zahraniční investice, zahraniční kapitál.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28571 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Slabinová, Martina. Přímé zahraniční investice a jejich vliv na podnikatelské prostředí v okresech Libereckého kraje. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 22:57, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz