Bc. Angela Tomaščin

Diplomová práce

Problematika zaměstnávání žen po mateřské/rodičovské dovolené

The issue of women's employment after maternity/parental leave
Anotace:
Cílem práce je zkoumat postavení žen a jejich možností při návratu na trh práce v České republice po mateřské/rodičovské dovolené. Dílčím cílem bude identifikovat bariéry, které ženám komplikují, případně znemožňují rychlejší návrat do pracovního procesu. Na základě výzkumného šetření a analýzy současné nepříznivé situaci žen na trhu práce budou navržena případná opatření, která by mohla tuto situaci …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to examine the position of women and their possibilities in returning to the labor market in the Czech Republic after maternity/parental leave. A partial goal will be to identify barriers that complicate or prevent women from returning to work faster. Based on research and analysis of the current unfavorable situation of women in the labor market, possible measures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní