Bc. Lucie Burešová

Bachelor's thesis

Ochrana spotřebitele

Consumer Protection
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je ochrana spotřebitele. V první části práce je zachycena legislativní úprava ochrany spotřebitele, a to jak v tuzemském tak i v evropském právu v rámci zásadních právních norem. Další část konkretizuje jak subjekty ochrany spotřebitele, tak i pojmy v této oblasti se vyskytující, jimiž jsou např. výrobek a služba, výrobce a distributor. V této části je zároveň nastíněno …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is "Protection of a Consumer". In the first part of the thesis is explained a legislative regulation of consumer's protection both in the internal and also in European law with emphasize on essential legal norms. The next part describes subjects of consumer's protection and also institutions in this sphere, for example: product and service, manufacturer and distributor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Ing. Zdeněk Synek
  • Reader: doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking