Theses 

Physical fitness boys football elementary school classes – Radomír Vlk

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / field:
Physical Education for Education / TV-GE

Radomír Vlk

Bachelor's thesis

Physical fitness boys football elementary school classes

Physical fitness boys football elementary school classes

Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění tělesné zdatnosti ţáků fotbalových tříd na základních školách v Libereckém regionu. Měřením získaná data jsou porovnána s výsledky ţáků nesportovních tříd. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Praktickou částí je prezentace výsledků zjištěných při návštěvě základních škol Jablonec nad Nisou a Liberec, které mají třídy zaměřené na fotbal. Ţáci zde byli testováni pomocí testové baterie FITNESSGRAM. Z výsledků, ke kterým jsme při měření došli, můţeme říci, ţe ţáci fotbalových tříd průměrně dosáhli ve většině absolvovaných testů lepších výsledků, neţ ţáci tříd nesportovních. Při porovnání zjištěných výsledků se zdravotními standarty baterie FITNESSGRAM zjistíme, ţe námi testovaní ţáci dosáhli ve většině testů nadprůměrných výsledků.

Abstract: This bachelor thesis is focused on discovery of fitness of pupils attending special football classes at primary schools in Liberec region. The final measurements are compared with those of pupils that attend unsportsmanlike classes. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the practical part there is a presentation on the results found out at primary schools in Jablonec nad Nisou and Liberec, which have the special classes focused on football. The pupils were tested by means of a test called FITNESSGRAM there. On the basis of the results we may claim that those who attend special classes focused on football reached better results in the test altogether than the pupils attending unsportsmanlike classes. When comparing found out results with health standards of FITNESSGRAM test we may discover that tested pupils achieved aboveaverage results in terms of most of the tests.

Keywords: FITNESSGRAM, fotbal, motorické testy, testová baterie, tělesná zdatnost

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 12. 2014
  • Accessible from:: 22. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2015
  • Supervisor: Mgr. Klára Kuprová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.12.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27564 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vlk, Radomír. Physical fitness boys football elementary school classes. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/4/2019 14:04, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz