Bc. Zuzana Přikrylová

Bakalářská práce

Odkaz BBC Radiophonic Workshop a Kling Klang studia: Technologické objevy a novátorské postupy

The Legacy of BBC Radiophonic Workshop and Kling Klang Studio: Technological Processes and Innovative Discoveries
Anotace:
Ve své bakalářské práci mapuji chronologický vývoj studia BBC Radiophonic Workshop a Kling Klang studia skupiny Kraftwerk s důrazem na používanou technologii a vytvořená díla. Nejdříve se zabývám historicky starší anglickou dílnou, tvořící zejména doprovod k rozhlasovým hrám a naučným pořadům; u Kling Klang sleduji změny a postupně se rozšiřující a měnící technologie, zejména syntezátory a elektronické …více
Abstract:
In my graduation theses, I am mapping chronological progress of BBC Radiophonic Workshop studio and Kraftwerk´s Kling Klang studio with accent on used technology and created pieces. At first, I deal with historically older English workshop, which created mainly background for radio plays and educational series; then, I follow changes and gradually expanding and changing technologies, especially synthesisers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií