Theses 

Hospodářská krize a změna politických preferencí lidí. Komparace období Rusko 1917-1922, Německo 1929-1933 a Česká republika po roce 2008 – Bc. Barbora Matusová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Barbora Matusová

Diplomová práce

Hospodářská krize a změna politických preferencí lidí. Komparace období Rusko 1917-1922, Německo 1929-1933 a Česká republika po roce 2008

Economic Crisis and Election Outcomes. What we Learned from Russia 1917-1922, Germany 1929-1933 and the Czech Republic after 2008

Anotace: Práce popisuje tři podstatné mezníky v novodobých hospodářských dějinách – Rusko v období 1917-1922, Německo v období 1929-1933 a Česko po hospodářské krizi z roku 2008. Cílem práce je analyzovat tato období a na základě toho najít závislost mezi hospodářskou krizí a nástupem diktátora – Hitlera a Stalina. Vzájemné působení hospodářských krizí a válek je živnou půdou pro využití nástrojů politického marketingu, které může vyústit ve volební vítězství silných a charismatických lídrů s vizí změnit celý politický systém. Na základě komparace zvolených období, autorka vyvodí implikace pro současnou politicko-ekonomickou situaci v ČR.

Abstract: The thesis is surveys three major milestones in modern economic history - Russia in the period of 1917-1922, Germany between the years 1929 and 1933, and the Czech Republic after the economic crisis of 2008. The goal of the study is to analyse these periods and on the basis of this analysis to find the link between economic crisis and Hitler’s and Stalin’s rise to power. Economic crises and wars are breeding ground for the use tools of political marketing, which can lead to the victory of strong and charismatic leaders with a vision to change the entire political system. Based on the comparison of selected periods, the author draws implications for contemporary political and economic situation in the country.

Klíčová slova: Hospodářská krize, Životní úroveň, Volební preference, Politická strana, Lídr, Economic crisis, Standard of living, Electoral preferences, Political party, Leader

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 02:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz