Bc. Jan Mihulka

Diplomová práce

Program LEADER: management řízení rozvoje venkova prostřednictvím MAS Šumperský venkov

Program LEADER: management control of rural development through LAG (Local active groups) the countryside of Šumperk
Anotace:
Vstup České republiky do EU otevřel brány volnému obchodu, volnému pohybu lidského i finančního kapitálu. Dynamický růst ekonomiky a růst životní úrovně přinesl vznik disparit mezi urbanistickými centry a periferními oblastmi. Těchto rostoucích disparit si je vědoma i EU a proto v roce 1974 dala vzniknout Evropskému fondu regionálního rozvoje, který se stal nástrojem regionální politiky EU. S členstvím …více
Abstract:
The entrance of the Czech Republic into the EU has opened the gate to free trade, free management of human potential and finance. Dynamic growth of the economics and living standard has brought the existence of differences between urban centres and outskirts. Even the EU is aware of these growing differences and that is why in 1974 the EU supported the foundation of the European fund of the regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mihulka, Jan. Program LEADER: management řízení rozvoje venkova prostřednictvím MAS Šumperský venkov. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní