Mgr. Pavla Krchová

Master's thesis

Komparace systému mateřské a rodičovské dovolené v České republice a Spolkové republice Německo

Comparison of Maternity and Parental Leave in the Czech Republic and Germany
Abstract:
Tématem mé diplomové práce je porovnání systémů mateřské a rodičovské dovolené v České republice a Spolkové republice Německo. Diplomová práce se dělí na dvě části, část teoretickou a praktickou. V teoretické části je vysvětlena problematika mateřské a rodičovské dovolené v každé zemi. Konkrétně je zaměřena na rodinnou politiku, historii, budoucnost a stanovené cíle, dále pak na mateřskou dovolenou …more
Abstract:
The topic of my thesis is the comparison of maternity and parental leave systems in the Czech Republic and German Federal Republic. In the theoretical part I explain the issue of maternity and parental leave in each country. I focus on family policy, history, future and set goals, further on maternity leave and its length, legislative protection, maternity benefit with examples and possibilities of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Lenka Färberová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy