Mgr. Bc. Tomáš Kirner

Diplomová práce

Posuzování rabatů jako zakázané soutěžní praktiky v EU a USA

The Economics of Rebates as a Concerned Competition Practice in the European Union and the United States of America
Anotace:
Diplomová práce identifikuje ekonomické dopady rabatů jako jedné z forem cenové diskriminace při jejich použití firmou v dominantním postavení. Zvláštní důraz je pak věnován věrnostním rabatům, jakožto speciální kategorie. Práce se snaží zjistit, zda soutěžní autority a soudy rozhodují užití rabatů jakožto protisoutěžní samo o sobě. Dále práce zkoumá, zda tzv. test stejně výkonného soutěžitele je vhodným …více
Abstract:
This diploma thesis identifies economic impacts of rebates as a form of price discrimination by a dominant firm with special emphasis to loyalty rebates. It tries to establish whether competition authorities and courts deciding competition cases shall consider rebates as anticompetitive per se. Next the thesis examines whether a so-called as efficient competitor test is an appropriate measure for deciding …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milan Brouček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta