Theses 

Communication Mix of Specified Company – Martina Adamcová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Martina Adamcová

Master's thesis

Communication Mix of Specified Company

Communication Mix of Specified Company

Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení komunikačního mixu společnosti SKIPI funpark a Montessori mateřská škola a pomocí akviziční marketinkové kampaně na Facebooku pro nábor dětí do Montessori mateřské školy. V teoretické části definuje některé teoretické pojmy a teorii pro sestavení komunikačního mixu společnosti a také se zabývá novými metodami digitálního marketingu a sociálních sítí, převážně se zaměřuje na sociální sít Facebook. V praktické části jsou představeny všechny dokumenty potřebné k relevantnímu sestavení komunikačního mixu. Na základě těchto údajů je sestaven komunikační mix funparku a Montessori mateřské školy odděleně. V poslední kapitole je analyzována akviziční marketingová kampaň pro nábor dětí do Montessori mateřské školy, která byla realizována převážně na sociální sítí Facebook.

Abstract: The main object of this diploma thesis is to set up Communication Mix for the company SKIPI funpark and Montessori kindergarten and by Facebook acquisition campaign bring a particular number of applications to Montessori kindergarten. In theoretical part, it is described theory of setting Communication Mix of specified Company and also, new methods of digital marketing and social networking focused on Facebook. In the practical part, we summarize all the documents that are needed for properly setting a Communication Mix, based on those documents, the Communication Mix of funpark and Montessori kindergarten is set up separately. In the last chapter, we analyse the acquisition marketing campaign for Montessori kindergarten, which is led directly on Facebook.

Keywords: Komunikačn\í mix, akvizičn\í kampaň, sociáln\í s\ítě, SKIPI funpark a Montessori mateřsk\á škola, Facebook marketing, Communication Mix, Acquisition campaign, Social sites, SKIPI funpark and Montessori kindergarten

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 20:14, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz