Aneta Dvořáková

Bakalářská práce

Systém péče o zaměstnance a jejich spokojenost s benefity v podniku SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

The system of care for employees and employee benefits in company SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat spokojenost zaměstnanců s benefity a systémem péče o zaměstnance ve vybraném podniku. Práce se bude skládat ze dvou částí. V rámci teoretické práce budou vymezeny základní rámce zkoumané problematiky v oblasti benefitů a péče o zaměstnance. Praktická část bude zahrnovat dotazníkové šetření mezi zaměstnanci vybraného podniku, zpracování výstupů a návrh opatření …více
Abstract:
The main aspects of the bachelor thesis are the analysis of employee satisfaction with benefits and care of employees in a selected company. This bachelor thesis consists of two parts. In theoretical part, basic terms are defined on the basis of literature, which are related to employee benefits and care for employees. In practical part will include a questionnaire survey among employees of the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: Kateřina Legnerová
  • Oponent: Jitka Mýtna

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79941