Bc. Tereza Hudosová

Diplomová práce

Informovanost a názory odborné veřejnosti o aplikaci vysokých dávek vitamínu C intravenózně

Professional public's awareness and opinions about intravenous application of high doses of vitamin C
Anotace:
Cíl: Diplomová práce se zabývala informovaností a názory odborné veřejnosti o IVC. Cílem práce bylo zjistit, jaké faktory ovlivňují informovanost a názory odborné veřejnosti o aplikaci vysokých dávek vitamínu C. Metodika: Výzkumné šetření probíhalo prostřednictvím kvantitativního designu za využití dotazníku vlastní konstrukce. Sběr dat probíhal převážně prostřednictvím snowball metody. Jako odborná …více
Abstract:
Aim: The Master’s thesis deals with the awareness and opinions of the professional public about IVC. The aim of the work was to find out what factors influence the awareness and opinions of the professional public on the application of high doses of vitamin C. Methods: The research was conducted through a quantitative design using a questionnaire of its own design. Data collection was mostly done by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Marková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta