Bc. Adriana Benešová

Diplomová práce

Motivy vedoucí příjemce k terapii vysokými dávkami vitamínu C

Motives leading the recipient to therapy with high doses of vitamin C
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace vysokých dávek vitamínu C. Teoretická část je věnována samotnému vitamínu C včetně historického kontextu. Konkrét-ně se věnujeme problematice aplikace vysokých dávek vitamínu C. Pozornost je věnována i oxidačnímu stresu včetně antioxidační ochrany organismu. Součástí teoretické části je i motivace. Motivace je popsána jak v obecné rovině tak i speciálně …více
Abstract:
The thesis deals with the application of high doses of vitamin C. The theoretical part is devoted to vitamin C itself, including historical context. Specifically, we deal with the application of high doses of vitamin C. Attention is also paid to oxidative stress including antioxidant protection of the organism. The theoretical part also includes motivation. Motivation is described both in general terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta