Mgr. Kristýna Mazáčová

Diplomová práce

Folklor na Valašsku a jeho využití při výuce na prvním stupni ZŠ

Regional folklore in Wallachia and its usage in educational process in Primary Schools
Anotace:
Diplomová práce pojednává o valašském folkloru a možnostech jeho využití ve výchovně-vzdělávacím procesu na 1. stupni základní školy. V teoretické části jsem se zabývala zejména původními zvyky a obyčeji valašského lidu, které jsem následně využila k návrhu tří integrovaných tematických výuk - Valašsko, advent a Vánoce na Valašsku, Velikonoce na Valašsku.
Abstract:
The diploma thesis deals with the Wallachian folklore and the options of its usage in educational process in the primary schools. In the theoretical part of my diploma thesis I described the authentic traditions and customs inhabitants of Wallachia. These I have used as the inspiration for the planning of the three educational projects – Wallachia, Christmas in Wallachia and Easter in Wallachia.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta