Mgr. Kristýna Mazáčová

Master's thesis

Folklor na Valašsku a jeho využití při výuce na prvním stupni ZŠ

Regional folklore in Wallachia and its usage in educational process in Primary Schools
Abstract:
Diplomová práce pojednává o valašském folkloru a možnostech jeho využití ve výchovně-vzdělávacím procesu na 1. stupni základní školy. V teoretické části jsem se zabývala zejména původními zvyky a obyčeji valašského lidu, které jsem následně využila k návrhu tří integrovaných tematických výuk - Valašsko, advent a Vánoce na Valašsku, Velikonoce na Valašsku.
Abstract:
The diploma thesis deals with the Wallachian folklore and the options of its usage in educational process in the primary schools. In the theoretical part of my diploma thesis I described the authentic traditions and customs inhabitants of Wallachia. These I have used as the inspiration for the planning of the three educational projects – Wallachia, Christmas in Wallachia and Easter in Wallachia.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta