Barbora Šímová

Bachelor's thesis

Dráha života seniora - vliv společenských změn

Life of Seniors - The Influence of Social Changes
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit život seniora, vliv společenských změn. V práci jsou zahrnuty a rozebrány základní pojmy jako stárnutí a stáří, biopsychosociální změny, univerzity třetího věku, potřeby seniorů, ale také vliv rodiny na seniora. Zvolený problém je zkoumán pomocí kazuistiky s respondenty. Celkem bylo provedeno 6 kazuistik pomocí polo strukturovaného rozhovoru. Výsledkem práce je zjištění …more
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the life of a senior, the influence of social changes. Basic concepts such as aging, old age, biopsychosocial changes, Universities of the Third Age, the needs of seniors, but also family influence on seniors are included and discussed in the thesis. The issue is researched through the case interpretation with respondents. A total of six case interpretations were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 8. 2015
Accessible from:: 28. 8. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šímová, Barbora. Dráha života seniora - vliv společenských změn. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.8.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 8. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe