Bc. Jana Bálintová

Diplomová práce

Daňová exekuce movitých a nemovitých věcí z pohledu Celní správy ČR

Tax Execution of Movable and Immovable Property from the Czech Customs' Perspective
Anotace:
Diplomová práce pojednává o daňové exekuci prodejem věcí movitých a nemovitých z pohledu Celní správy České republiky. Daňová exekuce je totiž důležitým prostředkem k vynucení platebních povinností daňových subjektů. V rámci daňové exekuce vystupují orgány Celní správy ČR v postavení správce daně. Úvodem diplomové práce se proto věnuji působnosti a kompetencím Celní správy ČR. Stěžejní část diplomové …více
Abstract:
The thesis deals with tax execution of movable and immovable property from the Czech Custom´s perspective. Tax execution is an important instrument for an enforcement of payment obligations of tax subjects. In tax execution the Czech Customs Administration acts as a tax administrator. In first part of thesis I deal with the activity and competence of Czech Customs Administration. Main part of thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta