Bc. Dominika Šupšáková

Master's thesis

Informovanost sester v intenzivní péči o epilepsii

Nurses' awareness of intensive care of epilepsy
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou informovanosti sester v intenzivní péči o epilepsii. Skládá se ze dvou částí (teoretická a empirická). Úkolem teoretické části bylo seznámit se s pojmy sestra pro intenzivní péči, epilepsie, dále s klasifikací epilepsií a epileptických záchvatů, příčinami, vyšetřovacími metodami, poskytováním první pomoci při záchvatu, léčbou, edukací, ošetřovatelskou péčí a …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of nursing awareness of intensive care of epilepsy. It consists of two parts: theoretical and empirical. The aim of the theoretical part was to get acquainted with the terms “nurse for intensive care and epilepsy”, also with the classification of epilepsy and epileptic seizures, causes, examination methods, providing first aid in seizure, treatment, education, nursing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Simona Saibertová
  • Reader: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta