Bc. Dominika Šupšáková

Master's thesis

Informovanost sester v intenzivní péči o epilepsii

Nurses' awareness of intensive care of epilepsy
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou informovanosti sester v intenzivní péči o epilepsii. Skládá se ze dvou částí (teoretická a empirická). Úkolem teoretické části bylo seznámit se s pojmy sestra pro intenzivní péči, epilepsie, dále s klasifikací epilepsií a epileptických záchvatů, příčinami, vyšetřovacími metodami, poskytováním první pomoci při záchvatu, léčbou, edukací, ošetřovatelskou péčí a …viac
Abstract:
This thesis deals with the issue of nursing awareness of intensive care of epilepsy. It consists of two parts: theoretical and empirical. The aim of the theoretical part was to get acquainted with the terms “nurse for intensive care and epilepsy”, also with the classification of epilepsy and epileptic seizures, causes, examination methods, providing first aid in seizure, treatment, education, nursing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedúci: PhDr. Simona Saibertová
  • Oponent: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta