Mgr. Marina Možárová

Diplomová práce

Pracovní doba - srovnání současné a předchozí právní úpravy v ČR

Working Time
Anotace:
Uplynul již rok od nabytí účinnosti nového zákoníku práce, tedy zákona č. 262/2006 Sb. Ihned při nabytí účinnosti tohoto právního předpisu bylo jasné, že se v něm vyskytují technické chyby a rovněž úprava některých ustanovení neodpovídala potřebám zaměstnavatelů ani zaměstnanců. Účastnici pracovněprávních vztahů byly zvyklí na určitý systém a posloupnost, který jim poskytoval zákoník práce účinný do …více
Anotace:
em, od něhož nabývá účinnost nový zákon o nemocenském pojištění, zaměstnavatel náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracovní činnosti podle § 192 až 194 po dobu této dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nevyplácí. Další změnu přináší zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon), který nahradil dosavadní právní úpravu …více
Abstract:
Already a year passed since the new Labour code came into force, act no. 262/2006 Digest. Right at the time of introduction of this legal enactment, it was obvious that there are technical mistakes and also formulation of some regulations were not in accordance with employees and employers needs. Parties of labour relations were used to a certain system and order, which was provided by the Labour code …více
Abstract:
rket and all this in accordance with European and world trends. Further, it will be necessary to take into account the document of the European committee, Green book, about modernization of labour law, which was presented for discussion to member states. Also it would be efficient to narrow range, make more legible and simple legal coding of labour-law relations. .
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Jana Zachovalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta