Ing. Sabina Kronesová, DiS.

Bakalářská práce

Státní sociální podpora

State social support
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá v první části obecně sociálním zabezpečením, jejími formami, způsobem financování, systémem práva a nakonec právní úpravou sociálního zepezpečení. V druhé části je obsažen vývoj, pojem, charakteristika a orgány sociální podpory, také objasňuje sociální události, které sociální podpora zabezpečuje, dále vymezení nároků na dávky a podávání žádosti o dávky, výplata dávek. Také …více
Abstract:
The first chapter of the bachelor thesis is concerned with the general social security and its forms, the way of financing it and its legal regulations. The second part contains the themes of the development, conception, characteristics and organization of the social security, including social events which the social security covers. Furthermore, it defines claiming the rights for social benefits and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting