Veronika GLOVANOVÁ

Diplomová práce

Faktory feminizace v profesi sociální práce

Factors of Feminization in the Social Work Profession
Anotace:
Předložená práce nese název ?Faktory feminizace v profesi sociální práce?. Stěžejními kapitolami první části jsou Historie sociální práce, Historie společenského postavení žen a Problematika genderu a genderové teorie, které zasazují problematiku do širšího kontextu. Druhá část se věnuje otázce, zda je současná profese sociální práce feminizovaná a identifikaci jednotlivých faktorů feminizace. Identifikace …více
Abstract:
Presented work is named ?Feminization Factors in the Social Work Profession?. Main chapters of the first part are History of the Social Work, History of the Women's Social Status and Gender Problems and Gender's Theories, which put the problems into larger context. Second part deals about the question if the present profession of social work is feminizated, and identifies particular feminization factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008
Zveřejnit od: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Bohuslava Durčáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GLOVANOVÁ, Veronika. Faktory feminizace v profesi sociální práce. Ostrava, 2008. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií