Veronika GLOVANOVÁ

Master's thesis

Faktory feminizace v profesi sociální práce

Factors of Feminization in the Social Work Profession
Abstract:
Předložená práce nese název ?Faktory feminizace v profesi sociální práce?. Stěžejními kapitolami první části jsou Historie sociální práce, Historie společenského postavení žen a Problematika genderu a genderové teorie, které zasazují problematiku do širšího kontextu. Druhá část se věnuje otázce, zda je současná profese sociální práce feminizovaná a identifikaci jednotlivých faktorů feminizace. Identifikace …more
Abstract:
Presented work is named ?Feminization Factors in the Social Work Profession?. Main chapters of the first part are History of the Social Work, History of the Women's Social Status and Gender Problems and Gender's Theories, which put the problems into larger context. Second part deals about the question if the present profession of social work is feminizated, and identifies particular feminization factors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2008
Accessible from:: 30. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2008
  • Supervisor: Mgr. Bohuslava Durčáková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GLOVANOVÁ, Veronika. Faktory feminizace v profesi sociální práce. Ostrava, 2008. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií