Jan KOCINA

Diplomová práce

Zástavní právo v návrhu nového občanského zákoníku

Right of lien in the draft of the new Civil Code
Anotace:
Diplomová práce komplexně pojednává o zástavním právu v novém občanském zákoníku, který nabyde účinnosti dne 1. 1. 2014. Práce také stručně vymezuje současnou právní úpravu, jelikož to lze považovat za nezbytné pro porovnání změn, které se v oblasti zástavního práva udály. Dále se práce zabývá pojmem zástavního práva a jeho vývojem na území České republiky zejména po roce 1992.
Abstract:
This thesis treats of the right of lien in the draft of the new Civil Code which is going to come into force in 1. January 2014. The thesis also defines the current legal regulation of the right of lien in the current Civil Code, because it is necessary for comparison of the changes in the new Civil Code. This paper deals with the definition of lien and his development in the territory of Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Josef Pelech, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCINA, Jan. Zástavní právo v návrhu nového občanského zákoníku. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická