Bc. Tereza Cajthamlová

Master's thesis

Vliv paradigmatických pojetí sociální práce pracovníků a členů dvou organizací poskytujících pomoc Romům na formulaci cíle intervence

The impact of paradigmatic views applied by workers and members of two organizations providing assistance to Roma on formulating of interventional objective
Anotácia:
Cílem práce je identifikovat a popsat paradigmatická pojetí pracovníků IQ Roma servisu a členů organizace Konexe a zjistit, jaký vliv mají tato pojetí na formulaci cíle intervence. Cílovou skupinou pracovníků a členů obou organizací jsou Romové žijící v České republice. Popis paradigmatických pojetí vychází především z tzv. „malých paradigmat“ sociální práce Malcolma Paynea. Výzkumnou metodou je polostrukturované …viac
Abstract:
The purpose of this thesis is to identify and describe paradigmatic views applied by workers of IQ Roma servis and the members of Konexe and find out how do these views affect the formulation of interventional objectives. The target group of both organizations consists of Roma living in the Czech Republic. The description of paradigmatic views is predominantly based on three paradigmatic views of social …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií