Bc. Zbyněk ŠVÁBÍK

Diplomová práce

Základní odborná příprava policistů Policie České republiky - školní část

The basic special training of police officers Police of the Czech Republic - school section
Anotace:
Základní odborná příprava nově přijatých příslušníků Policie ČR ? školní část. Autor v této diplomové práci analyzuje a kriticky hodnotí průběh, obsah, cíle a výsledky výuky v základní odborné přípravě nově přijatých policistů s úplným středním vzděláním se zaměřením na výkon funkcí přímé bezpečnostní povahy v řadách pořádkové, dopravní a železniční policie se zařazením ve 3. a 4. tarifní třídě.
Abstract:
The basic training course of new recruits of Police of the Czech Republic ? school section. The author of this thesis analyses and critically assesses the process, content, goals and results of the basic training course of new police officers with secondary education with concentrating on function of direct security nature in the lines of the Order, Traffic and Railway Police service with salary range …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Identifikátor: 18263

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. František Vízdal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVÁBÍK, Zbyněk. Základní odborná příprava policistů Policie České republiky - školní část. Brno, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe