Kateřina Patloková

Bachelor's thesis

Utilization of algae in food industry

Využití řas v potravinářském průmyslu
Abstract:
Bakalářská práce s názvem Využití řas v potravinářském průmyslu je primárně zaměřena na charakteristiku a systematickou klasifikaci všech významných druhů cyanobakterií (sinic), mikrořas a makrořas, které mohou být běžně konzumovány v čerstvé podobě nebo kulinářsky zpracovány do různých pokrmů. Řasy jsou také navíc významným zdrojem mnoha látek často využívaných v potravinářském průmyslu. Proto jsou …more
Abstract:
The thesis Utilization of algae in the food industry is primarily focused on characteristics and systematic classification of all significant genera of Cyanobacteria, microalgae and macroalgae, which can be directly consumed in fresh forms or culinary processed to various dishes. In addition, algae are also an important source of many substances that are often used in the food industry. Therefore the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta