Eva HAJDUČKOVÁ

Bakalářská práce

Process and Product of Translating for the European Union: The Treaty of Lisbon

Process and Product of Translating for the European Union: The Treaty of Lisbon
Abstract:
This bachelor's thesis deals with translating for the European Union with concentration on process and final product represented by the Treaty of Lisbon. The aim of this thesis is to find out which procedures are used by the translators of the European Union, also when (and where) are the procedures used and what are the difficulties which these translators may face. Theoretical part describes translating …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá překládáním pro Evropskou unii se zaměřením na proces a výsledný produkt v podobě Lisabonské smlouvy. Cílem práce je zjistit, jakými postupy se překladatelé Evropské unie řídí, dále také kdy je užívají a jakým překladatelským problémům mohou čelit. Teoretická část popisuje překládání pro Evropskou unii obecně, od samotného důvodu překládání až po výsledné produkty. Dále …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAJDUČKOVÁ, Eva. Process and Product of Translating for the European Union: The Treaty of Lisbon. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta