Bohuslav Zemánek

Diplomová práce

Simulace neřízené a světelně řízené křižovatky s využitím software Witness

Sign-Controlled and Signal-Controlled Crossroad Simulation Using the Witness Software
Anotace:
Obsahem práce je tvorba modelů křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením a neřízené křižovatky v prostředí simulačního software Witness. V diplomové práci je zpracován dopravní průzkum, jehož výsledky byly použity v simulačním modelu a při výpočtech křižovatky dle metodik technických podmínek. Dále je v práci popsána tvorba jednotlivých modelů a jejich validace. Výstupy modelů jsou zpracovány …více
Abstract:
The contents of this thesis are creation of light controlled intersection and uncontrolled intersection models, using Witness simulation software. A traffic research is to be found in this thesis, and its results were used in simulation model and in calculations of the intersection in accordance with technical terms. Next step is creation of individual models and their validation is described in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Michal Dorda
  • Oponent: Filip Tresler

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava