Theses 

Unemployment of disadvantaged groups in Czech Republic – Gabriela Tišerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Gabriela Tišerová

Bakalářská práce

Unemployment of disadvantaged groups in Czech Republic

Nezaměstnanost znevýhodněných skupin v ČR

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem nezaměstnanosti znevýhodněných skupin. V teoretické části práce objasňuje přístupy ke studiu a vymezuje pojmy, které jsou v práci užívány, hodnotí současný stav trhu práce v České republice. Dále definuje znevýhodněné skupiny, analyzuje jejich znevýhodnění, vymezuje problémy a důsledky v uplatnění na trhu práce. V praktické části se autorka zaměřuje na podporu integrace znevýhodněných skupin, jsou sledovány strategické dokumenty věnující se problematice vyloučení znevýhodněných skupin z trhu práce z úrovně EU až po dokumenty městské úrovně. Práce předkládá aktivní politiku zaměstnanosti a sociální podnikání jako možné formy podpory integrace znevýhodněných skupin na trh práce. Cílem práce je zjištění, na základě analýzy, současného stavu trhu práce a možnosti integrace znevýhodněných skupin v období nedostatku financí a oslabených možností zásahu sociálním státem.

Abstract: The thesis deals with theme unemployment of disadvantaged groups. In theoretical part are clarified approaches to study and defined terms, which are used in thesis, asses the situation of labor market in Czech Republic. Then are defined disadvantaged groups, analyzed theirs disadvantages, problems and consequences to claim in the labor market. In practical part, author deals with support integration of disadvantaged groups; it deals with strategic documents of problems of unemployment from EU to town level. The thesis deals with the active labor market policy and social firm as a type of support integration disadvantaged groups to labor market. Object of thesis is finding, on the basis analyze, actual state of labor market and possibilities of integration disadvantaged groups in period of finances deficiency and with less possibilities of welfare state supports.

Klíčová slova: nástroje integrace, sociální exkluze, znevýhodněné skupiny

Keywords: implements of integration, social exclusion, disadvantaged groups

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Jaroslava Kadeřábková
  • Oponent: Zuzana Khendriche Trhlínová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31212


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 04:51, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz