Pavlína Voženílková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Osoby se smyslovým postižením a technika. Zrakové a sluchové postižení.

Anotace:
Práce se zabývá problematikou osob se smyslovým postižením, konkrétně s postižením zraku a sluchu. Přináší přehled o zrakových a sluchových vadách a nabídce některých kompenzačních pomůcek, které těmto osobám mohou pomoci. První část je věnována problematice sluchových a zrakových vad, jejich popisu a příčinami jejich vzniku. Hlavní část práce se věnuje konkrétním kompenzačním pomůckám a jejich použití …více
Abstract:
The main focus of the thesis is a sensory impairment, specifically an impairment of eyesight and hearing. It gives and overview of different kinds of visual or hearing impairments and assistive devices that can be used to help impaired individuals. The first part of the thesis explains an issue of hearing and visual impairments and describes their origin. The main part of the thesis lists several assistive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 10. 2011
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Radomír Kuchař
  • Oponent: Dagmar Vachulová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická