Pavlína Voženílková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Osoby se smyslovým postižením a technika. Zrakové a sluchové postižení.

Abstract:
Práce se zabývá problematikou osob se smyslovým postižením, konkrétně s postižením zraku a sluchu. Přináší přehled o zrakových a sluchových vadách a nabídce některých kompenzačních pomůcek, které těmto osobám mohou pomoci. První část je věnována problematice sluchových a zrakových vad, jejich popisu a příčinami jejich vzniku. Hlavní část práce se věnuje konkrétním kompenzačním pomůckám a jejich použití …more
Abstract:
The main focus of the thesis is a sensory impairment, specifically an impairment of eyesight and hearing. It gives and overview of different kinds of visual or hearing impairments and assistive devices that can be used to help impaired individuals. The first part of the thesis explains an issue of hearing and visual impairments and describes their origin. The main part of the thesis lists several assistive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 10. 2011
  • Supervisor: Ing. Mgr. Radomír Kuchař
  • Reader: Dagmar Vachulová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická