Bc. Michal Svoboda

Diplomová práce

Analýza veřejných zakázek malého rozsahu u vybrané obce

Analysis of small scale public contracts in selected municipalities
Anotace:
Diplomová práce „Analýza veřejných zakázek malého rozsahu u vybrané obce“ se zabývá analýzou malých veřejných zakázek v obci Slavětice. První část práce věnuji základním pojmovým okruhům v oblasti veřejných financí a veřejných zakázek v českém právním řádu a v právu Evropské unie. V druhé části se práce zaměří na analýzu stavu veřejných zakázek malého rozsahu obce Slavětice. Následně se ve třetí části …více
Abstract:
The thesis " Analysis of Small Scale Public Contracts in selected Municipalities" deals with the analysis of small public procurement in the village of Slavětice. The first part of the thesis is devoted to basic conceptual circuits in the field of public finances and public procurement in the Czech legal order and in the European Union law. In the second part, the thesis will focus on the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: JUDr. Leona Grumlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting