Ing. Jan Šlahora

Diplomová práce

Matematická lingvistika a překlady básně E.A. Poea Havran

Computational linguistics and translations of E. A. Poe's poem The Raven
Anotace:
Práce se zabývá studiem vybraných modelů používaných v rámci matematické lingvistiky a jejich následnou aplikací na české překlady básně Havran amerického autora Edgara Allena Poea. V~rámci práce byl vyvinut počítačový program, který umožňuje aplikovat popisované metody na libovolné texty a porovnávat výsledky sledovaných charakteristik. Součástí práce je i srovnání výsledků jednotlivých metod pro …více
Abstract:
The purpose of this thesis is the study of selected models used within the computational \mbox{linguistics} and their application to the Czech translations of a poem The Raven of an American author Edgar Allan Poe. As a part of the work was developed a computer program which allows you to apply the described methods on any texts and compare the results. The work also includes a comparison of the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šlahora, Jan. Matematická lingvistika a překlady básně E.A. Poea Havran. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma