Bc. Jakub Chmelíček

Master's thesis

Analýza logistického procesu a návrh optimalizace pomocí metod process miningu

Logistics process analysis and optimization design using process mining methods
Abstract:
Diplomová práce s názvem „Analýza logistického procesu a návrh optimalizace pomocí metod process miningu“ se zabývala analýzou logistického procesu, který je použit ve firmě a následnou optimalizací pomocí komerčního nástroje DISCO. V první kapitole bude řešena celá tato problematika, kde bude popsáno konkrétní zaměření, použité vědecké metody a cíl práce. V druhé kapitole budou definovány základní …more
Abstract:
The diploma thesis entitled "Analysis of the logistics process and design of optimization using process mining methods" dealt with the analysis of the logistics process, which is used in the company and subsequent optimization using the commercial tool DISCO. The first chapter will address this whole issue, which will describe the specific focus, scientific methods used and the aim of the work. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Radim Dolák, Ph.D.
  • Reader: Ing. Radomír Perzina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné