Bc. Jakub Chmelíček

Diplomová práce

Analýza logistického procesu a návrh optimalizace pomocí metod process miningu

Logistics process analysis and optimization design using process mining methods
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Analýza logistického procesu a návrh optimalizace pomocí metod process miningu“ se zabývala analýzou logistického procesu, který je použit ve firmě a následnou optimalizací pomocí komerčního nástroje DISCO. V první kapitole bude řešena celá tato problematika, kde bude popsáno konkrétní zaměření, použité vědecké metody a cíl práce. V druhé kapitole budou definovány základní …více
Abstract:
The diploma thesis entitled "Analysis of the logistics process and design of optimization using process mining methods" dealt with the analysis of the logistics process, which is used in the company and subsequent optimization using the commercial tool DISCO. The first chapter will address this whole issue, which will describe the specific focus, scientific methods used and the aim of the work. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ongwz/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Radim Dolák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Radomír Perzina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné