Bc. Hana Navrátilová

Diplomová práce

Multiplatformní mobilní aplikace s využitím Kotlin Native

Multiplatform mobile app using Kotlin Native
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnotit vhodnost použití technologií Kotlin-Native, Android XML a Swift UI k vývoji aplikace IVY assistant pomáhající při léčbě neplodnosti. Součástí práce je porovnání zmíněných technologií s konkurenčními technologiemi. Při vývoji rozšíření aplikace IVY assistant na celý proces léčby neplodnosti byly popsané technologie vyzkoušeny, díky čemuž bylo možné zhodnotit jejich přínosy …více
Abstract:
This thesis aimed to evaluate the suitability of using Kotlin-Native, Android XML, and Swift UI technologies for the development of the IVY assistant application that helps with infertility treatment. Part of the work is a comparison of referenced technologies with competitive technologies. When developing the extension of the IVY assistant application to the entire infertility treatment process, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky