Mgr. Petr Lyčka

Bachelor's thesis

Altruismus v evolučně-biologické perspektivě

Altruism from an Evolutionary Perspective
Anotácia:
Prudký rozmach evoluční biologie ve druhé polovině 20. století oživil snahy o objasnění základů morálky pomocí teorie přirozeného výběru. V centru pozornosti stál altruismus, který tvoří jádro téměř každého etického systému. Evoluční biologie a etika však přistupují k problematice altruismu rozdílným způsobem, z čehož pramení řada nedorozumění. Práce je věnována konfliktu mezi tradičním a biologickým …viac
Abstract:
Advances in evolutionary biology during the second half of 20th century revived the attempts to explain the basis of morality with the assistance of the theory of natural selection. Close attention was paid to altruism which represents the core of almost each ethical system. However, evolutionary biology and ethics approach the issues of altruism in a different way, which is a source of confusion. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedúci: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
  • Oponent: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta