Jaromír BÍLÝ

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u učitelů

Burout in the life of teachers
Anotace:
Diplomová práce pojednává o syndromu vyhoření u učitelů. Úvodní teoretická část se zabývá otázkami, co je syndrom vyhoření, tak jak jej chápou mnozí dnešní psychologové, zda je syndrom vyhoření nemoc a jaká je jeho podobnost se stresem. Velmi důležitým tématem, kterým se tato práce zabývá, jsou faktory (tzv. stresory), které mohou být příčinou vývoje syndromu vyhoření. Práce rovněž hovoří o různých …více
Abstract:
The thesis speaks about the burnout among the teachers. The theoretical part deals with the questions like, what is burnout (as understood by many psychologists today), is burnout disease or isn't and is there any similarity of burnout with stress? Very important chapter, is about factors (i.e. stressors), which may cause the development of burnout. This thesis also talks about different risk groups …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015
Zveřejnit od: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍLÝ, Jaromír. Syndrom vyhoření u učitelů. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta