Ing. Pavel Zíka

Diplomová práce

Marketingová strategie hotelu zahraničního hotelového řetězce

Marketing strategy of a hotel from an international hotel chain
Anotace:
Práce analyzuje s využitím dostupných publikovaných pramenů, dotazníkového šetření a osobního dotazování současný stav a potenciál marketingové strategie hotelu zahraničního hotelového řetězce v podmínkách České republiky, využití místních marketingových nástrojů, standardně používaných hotelem a nástrojů používaných centrálami hotelových skupin případně řetězců, které jsou společné pro hotely dané …více
Abstract:
The thesis analyses on the basis of published documentation, questionnaire forms and face to face questioning actual situation and potential of marketing situation of a hotel in a foreign hotel chain in the Czech Republic’s conditions. It also describers the use of local marketing tools which are usually applied by a hotel and those utilised by headquarters of hotel chains that are unique for European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství