Theses 

Marketingové řízení rodinné firmy – Bc. Cyril Cejnar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Cyril Cejnar

Diplomová práce

Marketingové řízení rodinné firmy

Marketing management of a family company

Anotace: Tato diplomová práce se věnuje problematice marketingu v rodinné firmě. I. část diplomové práce se věnuje marketingu, vysvětlení jeho důležitosti a také novým trendům v marketingu, které v posledních letech ovlivňují toto odvětví. Dále práce analyzuje teorii marketingového řízení a marketingových strategií. Ve II. části je představena zkoumaná firma. Je zanalyzováno její současné marketingové řízení a její marketingová strategie. Na základě provedené analýzy jsou předloženy návrhy na zlepšení marketingového řízení v dané firmě. Cílem diplomové práce je na základě provedených analýz současného stavu předložit návrhy na co nejefektivnější využití moderních marketingových nástrojů v praxi rodinné firmy. Tohoto cíle je dosaženo postupnou analýzou marketingové prostředí, ve kterém se firma nachází, a její současné marketingové strategie.

Abstract: This diploma thesis discusses marketing in family business. First part of the diploma thesis is explaining marketing, its importance and also newest marketing trends, which are latest affecting the whole environment. This thesis also analysis the theories of marketing management and marketing strategy. In the second part of the thesis the analyzed family company is introduced. Its current marketing management and strategy is analyzed. On the basis of this analysis recommendations are made to further improve the marketing management of this company. The goal of this thesis is to make recommendations on how to most effectively employ newest marketing tools based on the analysis of this company. This goal will be reached by continuous analysis of the environment in which the company is operating and its current strategies.

Klíčová slova: Marketing, rodinná firma, marketingové nástroje, marketingová strategie, trendy v marketingu.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:43, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz