Ing. Viktor Terez

Bakalářská práce

Social Network and its marketing potential for Small and Medium Enterprises(SME)

Social Network and its marketing potential for Small and Medium Enterprises(SME)
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku sociálních sítí a jejich potenciál pro rozvoj malých a středních podniků.Hlavním cílem práce je analyzovat koncept reklamy malého podniku v ČR prostřednictvím sociálních sítí . Na začátku práce jsou popsány základní principy marketingu na internetu. Praktická část práce popisuje všechny kroky potřebné k podpoře podnikání v sociálních sítích. Kampaň jedné společnosti …více
Abstract:
The thesis addresses the issue of social networks and their potential to develop small and medium businesses. The main aim of the thesis is to analyse the concept of advertising through a social network for small business. At the beginning of the thesis, the basic principles of marketing on the Internet are described. The practical part of the work describes all steps needed to promote one’s business …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: M.A. Ondřej Kotouč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní