Theses 

Social Network and its marketing potential for Small and Medium Enterprises(SME) – Ing. Viktor Terez

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Viktor Terez

Bakalářská práce

Social Network and its marketing potential for Small and Medium Enterprises(SME)

Social Network and its marketing potential for Small and Medium Enterprises(SME)

Anotace: Práce se zaměřuje na problematiku sociálních sítí a jejich potenciál pro rozvoj malých a středních podniků.Hlavním cílem práce je analyzovat koncept reklamy malého podniku v ČR prostřednictvím sociálních sítí . Na začátku práce jsou popsány základní principy marketingu na internetu. Praktická část práce popisuje všechny kroky potřebné k podpoře podnikání v sociálních sítích. Kampaň jedné společnosti je analyzována podle její aktivitě a činnosti v sociálních médií v České republice. Výsledky práce zahrnují analýzu silných a slabých stránek marketingu a sociálnímediálníkampaň.

Abstract: The thesis addresses the issue of social networks and their potential to develop small and medium businesses. The main aim of the thesis is to analyse the concept of advertising through a social network for small business. At the beginning of the thesis, the basic principles of marketing on the Internet are described. The practical part of the work describes all steps needed to promote one’s business on social networks. Campaign of one company is being analysed according to its activity in the social media in the Czech Republic. The results of the thesis include analysis of strengths and weaknesses of marketing and social media campaign.

Keywords: Marketing, social media, Facebook, Twitter, Vkontakte, small and medium-sized enterprises, communication mix, marketing analysis, marketing budget planning, internal and external analysis, fitness club.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: M.A. Ondřej Kotouč

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 06:26, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz