Theses 

Social Network and its marketing potential for Small and Medium Enterprises(SME) – Ing. Viktor Terez

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Viktor Terez

Bachelor's thesis

Social Network and its marketing potential for Small and Medium Enterprises(SME)

Social Network and its marketing potential for Small and Medium Enterprises(SME)

Abstract: Práce se zaměřuje na problematiku sociálních sítí a jejich potenciál pro rozvoj malých a středních podniků.Hlavním cílem práce je analyzovat koncept reklamy malého podniku v ČR prostřednictvím sociálních sítí . Na začátku práce jsou popsány základní principy marketingu na internetu. Praktická část práce popisuje všechny kroky potřebné k podpoře podnikání v sociálních sítích. Kampaň jedné společnosti je analyzována podle její aktivitě a činnosti v sociálních médií v České republice. Výsledky práce zahrnují analýzu silných a slabých stránek marketingu a sociálnímediálníkampaň.

Abstract: The thesis addresses the issue of social networks and their potential to develop small and medium businesses. The main aim of the thesis is to analyse the concept of advertising through a social network for small business. At the beginning of the thesis, the basic principles of marketing on the Internet are described. The practical part of the work describes all steps needed to promote one’s business on social networks. Campaign of one company is being analysed according to its activity in the social media in the Czech Republic. The results of the thesis include analysis of strengths and weaknesses of marketing and social media campaign.

Keywords: Marketing, social media, Facebook, Twitter, Vkontakte, small and medium-sized enterprises, communication mix, marketing analysis, marketing budget planning, internal and external analysis, fitness club.

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Reader: M.A. Ondřej Kotouč

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 17:05, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz